Javascript Includes() method'u ne işe yarar ?

include() yöntemi, bir dizide belirli bir elemetin olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır ve true veya false döndürür. Büyük/küçük harfe duyarlı olduğunu unutmayın: koleksiyondaki öğe OKUL ise ve okulu ararsanız false döndürür.

Neden kullanmalıyım?

  • Basit arama işlevi oluşturmak için
  • Bir dizenin var olup olmadığını belirlemek için sezgisel bir yaklaşımdır.
  • Değiştirmek, filtrelemek vb. için koşullu ifadeler kullanır.
  • Okunabilir koda yönlendirir.

Diyelimki buzdolabınzda hangi meyve olup olmadığını bilmiyorsunuz.Bunu kontrol edecek sisteme ihtiyacınız var işte örneği:

const fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.includes("Mango");
// true

const fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.includes("MANGO");
// false
Girl Eating Pizza

Forms are an essential element of web development. They allow users to submit information and interact with web applications. However, users can sometimes make mistakes or input incorrect data, which

Girl Eating Pizza

As more and more websites become image-heavy, web developers are constantly looking for ways to optimize page load times without compromising the user experience. One of the most effective methods of

Girl Eating Pizza

Asynchronous JavaScript code is becoming more and more prevalent in modern web applications. However, asynchronous code can be tricky to debug and maintain, especially when it comes to handling errors

Girl Eating Pizza

JavaScript mülakatları genellikle adayların dilin temel kavramlarını, işlevleri, obje yönelimli programlama, asenkron programlama ve diğer ilgili konuları anlayıp anlamadığını ölçmek için kullanılır.

Girl Eating Pizza

JavaScript'de dizi, farklı veri tiplerindeki öğeleri depolamak için kullanılan bir veri yapısıdır. Diziler, özellikle programlama ve web geliştirme alanında oldukça yaygın bir şekilde kullanılır. Bu y

Girl Eating Pizza

JavaScript, web geliştirme alanında en sık kullanılan programlama dillerinden biridir. Bu dil, özellikle değişkenlerin ve veri yapılarının kullanımı konusunda oldukça esnektir. Bu esneklik, JavaScript

Girl Eating Pizza

JavaScript, web uygulamaları ve sayfaları oluşturmak için en yaygın kullanılan programlama dillerinden biridir. Birçok web uygulaması, sunucudan veri almak için HTTP istekleri gönderir. JavaScript'te

Girl Eating Pizza

JavaScript, modern web geliştirme dünyasında en çok kullanılan programlama dillerinden biridir. Birçok durumda, bir dizi veya bir string içinde belirli bir öğenin var olup olmadığını kontrol etmek ger

Girl Eating Pizza

JavaScript parseInt() fonksiyonu, bir dizeyi belirtilen sayı tabanına göre tamsayıya dönüştürür. parseInt() fonksiyonu, bir dize içindeki sayısal değerleri alır ve bunları bir tamsayıya dönüştürür. Bu