Bir sayının Palindrom olup olmadığını kontrol etme nasıl yapılır.

Palindrom Sayısı

Bir sayı, soldan sağa veya tam tersi döndürüldükten sonra bile değerini veya anlamını değiştirmiyorsa, o zaman sayı palindrom sayısıdır.Örneğin: 12321 dönüşünden sonra 12321 sayısı hala aynı.

Çözüm 1:
var isPalindrome = function(x) {
  
    if(x < 0){
     return false;
    }
    let length = x.toString().length;
    let result = true;
  
    for(let i =0;i< length / 2;i++){
      if(x.toString()[i] !== x.toString()[length - i - 1] ){
        result = false;
        break;
      }
    }
    return result;

console.log(isPalindrome(121))
//output: true
Çözüm 2:
var isPalindrome = function(x) {
  x = x.toString()
    for (let l = 0, r = x.length - 1; l < r; r--, l++) {
    if (x.charAt(l) !== x.charAt(r)) {
      return false
    }

  }
  return true
};

console.log(isPalindrome(121))
//output: true