Local storage nasıl temizlenir ?

Local storage nasıl temizlenir ?

Storage arabiriminin clear() yöntemi, belirli bir Storage nesnesinde depolanan tüm anahtarları temizler.

  localStorage.clear(); => komutunu kullanarak temizleme işlemini yapabiliriz.

Örnek

Aşağıdaki işlev, yerel depolamada üç veri girişi oluşturur ve ardından bunları clear() kullanarak siler.

  function populateStorage() {
  localStorage.setItem('bgcolor', 'red');
  localStorage.setItem('font', 'Helvetica');
  localStorage.setItem('image', 'miGato.png');

  localStorage.clear();
}