Javascripti en çok kullanılan 10 kod parçaçığı 2022

Javascripti en çok kullanılan 10 kod parçaçığı 2022

Hey Kodlayıcılar!

JavaScript, Web Geliştirmede yaygın olarak kullanılan dillerden biridir. JS çevresinde, uygulamaları daha hızlı geliştirmenize yardımcı olan tonlarca çerçeve ve kitaplık sunan geniş ve hayati bir ekosistem gelişti. Aynı zamanda kodlama deneyimimizi biraz karmaşık hale getirdi. Bazen bir adım geri atmak ve kitaplık olmadan işlerin nasıl yapıldığını anlamaya çalışmak iyidir. Bu yazıda, her gün ortaya çıkan bu tekrarlayan, basit görevlerde biraz yardım sağlayacak bazı JS snippet'lerini inceleyeceğiz.

1-) Dizi sıralama
//strings
const names = ["Seema", "Rekha", "Jaya"];
names.sort();
//['Jaya', 'Rekha', 'Seema' ]

//Numbers
const numbers = [101, 8, 87];
numbers.sort((a, b) => {
 return a - b;
});
//[ 8, 87, 101 ]

2-) Rastgele element seçme

const items = ["Ball", "Bat", "Cup"]
const randomIndex = Math.floor(Math.random()*items.length)
items[randomIndex]

3-) Stringi ters çevirme

function reverseString(string) {
    return string.split(" ").reverse().join(" ")
}

reverseString("Random String")

4-) Elemanın bir sınıfı olup olmadığını kontrol etme

const element = document.querySelector("#element")
element.classList.contains("active")

5-) Dizi elemanlarını dolaşma

const cars = ["Ford", "BMW", "Audi" ]
for (let car of cars) {
   console.log(car)
}

/*
Ford
BMW
Audi
*/

6-) Anlık zamanı getirme

const date = new Date()
const currentTime = 
  `${date.getHours()}:${date.getMintues()}:${date.getSeconds()}`

console.log(currentTimes)
//example output: "22:16:41"

7-) Bir dizede belli kısmı replace etme

const string = "You are awesome."
const replacedString = string.replace("You", "We")

console.log(replacedString) //Output: "We are awesome"

8-) Destructing değişken ataması

let profile = ['bob', 34, 'carpenter'];
let [name, age, job] = profile;
console.log(name);
// bob

9-) Spread operator kullanımı

let data = [1,2,3,4,5];
console.log(...data);
// 1 2 3 4 5
let data2 = [6,7,8,9,10];
let combined = [...data, ...data2];
console.log(...combined);
// 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
console.log(Math.max(...combined));
// 10

10-) Dizi de max. değeri bulma

const maxElement = ( array, number = 1 ) => [...array].sort(( x,y ) => y - x).slice(0, number);

//Example 
maxElement ([ 1,2,3,4,5]); // [5]
maxElement([ 6, 7, 8, 9 , 10, 10] , 2);  // [10,10]
11-) String interpolation
const name = "Jaya"
console.log(`Hi, ${name}. You have ${2 ** 3} new notifications.`}
//Hi, Jaya. You have 8 new notifications.

Kaynak

Girl Eating Pizza

Etkili reklam verme, işletmenizin dijital dünyada başarılı olmasının en önemli yollarından biridir. Reklam vererek markanızın bilinirliğini artırabilir, hedef kitlenize ulaşabilir.

Girl Eating Pizza

E-ticaret, günümüzde birçok kişi ve kurumun tercih ettiği, rekabetin ve kazancın yüksek olduğu bir alan. Ancak e-ticarette başarılı olmak için sadece bir site kurmak ve ürün satmak yeterli değil.

Girl Eating Pizza

İngilizce öğrenmek isteyen birçok kişi sıkıcı ders kitaplarına, pahalı kurslara veya ezberci yöntemlere başvuruyor. Ama bunlar hem zaman hem de para kaybı.

Girl Eating Pizza

If you're preparing for a senior Node.js developer position, it's important to be ready for technical interview questions that will test your knowledge of Node.js and its related technologies. In this

Girl Eating Pizza

As a JavaScript developer, it's essential to have a solid understanding of the language and its various concepts. In this article, we will provide some common interview questions and their answers to

Girl Eating Pizza

Frontend development is an essential part of web development that focuses on building the user interface of a website or application. Frontend developers are responsible for creating visually appealin

Girl Eating Pizza

Understanding how `this` works in JavaScript is essential for any developer working with the language. In this article, we will explore what `this` is, how it works, and common use cases.

Girl Eating Pizza

Event delegation is a concept in JavaScript that allows developers to handle events efficiently and improve the performance of web applications. In this article, we will explore what event delegation

Girl Eating Pizza

JavaScript is a powerful programming language that allows developers to create complex web applications. One of the most important concepts in JavaScript is the ability to handle asynchronous code. In