Javascripti en çok kullanılan 10 kod parçaçığı 2022

Javascripti en çok kullanılan 10 kod parçaçığı 2022

Hey Kodlayıcılar!

JavaScript, Web Geliştirmede yaygın olarak kullanılan dillerden biridir. JS çevresinde, uygulamaları daha hızlı geliştirmenize yardımcı olan tonlarca çerçeve ve kitaplık sunan geniş ve hayati bir ekosistem gelişti. Aynı zamanda kodlama deneyimimizi biraz karmaşık hale getirdi. Bazen bir adım geri atmak ve kitaplık olmadan işlerin nasıl yapıldığını anlamaya çalışmak iyidir. Bu yazıda, her gün ortaya çıkan bu tekrarlayan, basit görevlerde biraz yardım sağlayacak bazı JS snippet'lerini inceleyeceğiz.

1-) Dizi sıralama
//strings
const names = ["Seema", "Rekha", "Jaya"];
names.sort();
//['Jaya', 'Rekha', 'Seema' ]

//Numbers
const numbers = [101, 8, 87];
numbers.sort((a, b) => {
 return a - b;
});
//[ 8, 87, 101 ]

2-) Rastgele element seçme

const items = ["Ball", "Bat", "Cup"]
const randomIndex = Math.floor(Math.random()*items.length)
items[randomIndex]

3-) Stringi ters çevirme

function reverseString(string) {
    return string.split(" ").reverse().join(" ")
}

reverseString("Random String")

4-) Elemanın bir sınıfı olup olmadığını kontrol etme

const element = document.querySelector("#element")
element.classList.contains("active")

5-) Dizi elemanlarını dolaşma

const cars = ["Ford", "BMW", "Audi" ]
for (let car of cars) {
   console.log(car)
}

/*
Ford
BMW
Audi
*/

6-) Anlık zamanı getirme

const date = new Date()
const currentTime = 
  `${date.getHours()}:${date.getMintues()}:${date.getSeconds()}`

console.log(currentTimes)
//example output: "22:16:41"

7-) Bir dizede belli kısmı replace etme

const string = "You are awesome."
const replacedString = string.replace("You", "We")

console.log(replacedString) //Output: "We are awesome"

8-) Destructing değişken ataması

let profile = ['bob', 34, 'carpenter'];
let [name, age, job] = profile;
console.log(name);
// bob

9-) Spread operator kullanımı

let data = [1,2,3,4,5];
console.log(...data);
// 1 2 3 4 5
let data2 = [6,7,8,9,10];
let combined = [...data, ...data2];
console.log(...combined);
// 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
console.log(Math.max(...combined));
// 10

10-) Dizi de max. değeri bulma

const maxElement = ( array, number = 1 ) => [...array].sort(( x,y ) => y - x).slice(0, number);

//Example 
maxElement ([ 1,2,3,4,5]); // [5]
maxElement([ 6, 7, 8, 9 , 10, 10] , 2);  // [10,10]
11-) String interpolation
const name = "Jaya"
console.log(`Hi, ${name}. You have ${2 ** 3} new notifications.`}
//Hi, Jaya. You have 8 new notifications.

Kaynak