Birim Test (Unit Testing)

Birim Test (Unit Testing)

Unit test ,bir yazılımın ayrı birimlerinin veya bileşenlerinin test edildiği bir tür yazılım testidir. Amaç, yazılım kodunun her biriminin beklendiği gibi çalıştığını doğrulamaktır. Geliştiriciler tarafından bir uygulamanın geliştirilmesi (kodlama aşaması) sırasında yapılır. Unit test, yazılabilmesi için test edilecek fonksiyon ve sınıflar birbirlerinden bağımsız (decoupled) olmalıdır.

Birim Testleri, kodun bir bölümünü ayırır ve doğruluğunu onaylar. Bir birim, bireysel bir işlev, yöntem, prosedür, modül veya nesne olabilir.

Unıt Test Kullanmanın Avantajları

  • Kodu değiştirmede güveni artırır.
  • Hata ayıklama kolaydır.
  • Tasarımı iyileştirir ve kodun daha iyi yeniden düzenlenmesini sağlar.
  • Geliştiricileri sürekli bug-fix döngüsü içerisinde kalarak aynı kodu tekrar tekrar düzeltme (refoactor) eforundan kurtararak daha kaliteli ve hızlı geliştirilen bir yazılım ortaya çıkmasını sağlar.

Alt

Kaynak: https://twitter.com/dailycodinghab1?s=11